Mieren

Uiterlijk:

De volwassen mier vormt één van de drie verschillende kaste in een mierennest; werkers, mannetjes of koninginnen. De koninginnen zijn fruitbare vrouwen die de eieren leggen in het nest. De werksters planten zich niet voort. Zij verzamelen eten, voeden de larve en onderhouden, verdedigen en reinigen het nest. Werksters hebben geen vleugels. De mannetjes zijn gevleugeld en hebben als enige taak het bevruchten van de koningin tijdens een “bruidsvlucht”.

Leefwijze

Mieren in gebouwen of appartementen kunnen het jaar rond of seizoensgebonden voorkomen. De meesten soorten bouwen hun nest buitenshuis en veroorzaken overlast tijdens het zoeken naar voedsel. Als een voedselbron is ontdekt, zal het een komen en gaan zijn van werksters op weg naar of van het nest. Er zijn ook soorten, die hun nest binnenshuis bouwen. De soorten die zich binnenshuis vestigen zijn; tuinmieren, vuurmieren en faraomieren. Deze mier soorten zijn door hun leefwijze moeilijk te beheersen. De faraomier spant hierbij de kroon.
Binnenshuis mieren zijn te vinden nabij voedselbronnen, vocht of water en verscholen in verborgen plaatsen zoals; in spouwmuren, onder vloeren, in apparatuur en tussen raamkozijnen. Mieren zijn een commensaal plaagdier, dit betekent dat ze goed naast de mens kunnen leven en soms dezelfde dingen eten – zoetigheden, vlees, koolhydraten en vloeistoffen.

Defense

  • Maak je huis zo mier onvriendelijk mogelijk. Als mieren geen gemakkelijke voedsel – of vochtbronnen kunnen vinden zullen ze minder snel binnenkomen. Alle typen voedsel of voedsel deeltjes kunnen mieren aantrekken.
  • Bewaar voedsel, speciaal het voedsel van huisdieren, in een gesloten container. Houdt de vloer en aanrecht schoon.
  • De meeste particuliere mierenbestrijdingsmiddelen doden alleen de zichtbare mieren. De effectieve middelen richten zich op het bestrijden van het nest en voorkoming van herinvasie. De vrij verkrijgbare producten nemen ook de verschillen in de miersoorten niet mee in de bestrijding.

Neem contact op met Orkin Nederland voor assistentie